NEJSME JEN AZYL

Azyl pro týraná a opuštěná zvířata

Záchrana týraných a opuštěných zvířat – Osvětová činnost – Spolupráce s azyly a záchrannými stanicemi

Ekologická výchova a osvěta

Programy pro mateřské a základní školy – Tematické programy pro rodiče s dětmi – Komentované prohlídky pro veřejnost – Ekologická naučná stezka

Projekt "společně" s rodinami

Rodiny s dětmi se podílí na chodu Pohádkové zahrady, pomáhají jako dobrovolníci..mají místo, kde mohou společně smysluplně trávit svůj čas.

Komunitní činnost

Projekt „mladí dobrovolníci“: děti ze sociálně slabých rodin a děti, které se zajímají o ekologii či zvířata, tráví svůj volný čas v Pohádkové zahradě jako dobrovolníci. Podílí se na jejím chodu, starají se o zvířata. Na projektu se podílí i děti z dětského domova v Pardubicích

Sociální činnost

Díky smlouvě s probační a mediační službou si v Pohádkové zahradě odpracovávají veřejně prospěšné práce mladí lidé, kteří se dostali za hranu zákona. Práce v Pohádkové zahradě působí zároveň jako sociální terapie. V letošním roce zahajujeme spolupráci se společností „Péče o duševní zdraví.“ – pobyt v Pohádkové zahradě mezi zvířátky jako psychoterapie – zooterapie.

Partneři projektu